வன்னி வெள்ள அனர்த்த உதவி

வன்னியில் கடந்த டிசம்பர் 22 தொடக்கம் இடம்பெற்றுள்ள வெள்ள அனர்த்தத்தில் பாதிக்கப்பட்டுள்ள மக்களுக்கு உதவி வழங்கும் நோக்கில் ஏற்கனவே இது தொடர்பில் இயங்கும் தன்னர்வலர்களின் ஊடாக நாமும் எம்துறைசார்ந்த உறுப்புரிமை பெற்ற நிறுவனங்கள் ஆர்வலர்களின் உதவியாக பங்களிக்க முடியும். பொருளாகவோ பணமாகவோ NCIT (Northern Chamber of Information Technology) ஊடாக உதவி செய்யலாம் . பணமாக உதவிசெய்யும் போது அதற்குரிய பற்றுச்சீட்டு வழங்கப்படும். அவை தேவையான பொருட்களாக கொள்வனவு செய்யப்பட்டு ஒப்படைக்கப்படும். உங்கள் உதவிகள் உரிய […]

First ever Startup Weekend Mannar Came to end

Northern Chamber of Information Technology (NCIT) engagement with Startup Weekend Mannar event as “Community Partner”.it is Held on 14-16 Dec 2018 @ ManFICT Hall in Mannar .Financial part of the event was handled through Our Organization with the support of WUSC and most of the Organizing team members were from NCIT. It was first ever […]

Presentation of ITC’s report on the Sri Lankan Entrepreneurship Support Ecosystem

Presentation of ITC’s report on the Sri Lankan Entrepreneurship Support Ecosystem and 2-days workshop on strategy design was held in Galle face Hotel on 3-5 December 2018 .NCIT officials were participated and added their feedback to complete the report NCIT was identified as important benchmark in north part of Srilanka for Entrepreneurship Support Ecosystem during […]

Boost Your Business through ICT Event in Kilinochchi and Mullaitivu

WUSC Sri Lanka together with Northern Chamber of Information Technology (NCIT) organized “Boost Your Business through ICT” event for Micro, Small and Medium size Enterprises (MSMEs) on November 17th 2018 in Kilinochchi and on 2nd December 2018 in Mullaitivu Participants gained knowledge on: · How to start a business · Improving your current business potential […]