நிறுவனங்களின் விபரப்பட்டியல்

எதிர்வரும் மே 31ம் திகதி NCIT(வடக்கு தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை சம்மேளனம்) அமைப்பினால் ICTA அனுசரணையில் CCIY யின் ஒத்துழைப்பில் யாழ்ப்பாணத்தில் நடாத்தப்படவுள்ள “தகவல் தொழில்நுட்ப சிறிய நடுத்தர சேவை நிறுவனங்களின் கண்காட்சியும் ஏனைய தொழில்ற்துறையினருக்கான தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப விழிப்புணர்வும் ” நிகழ்வில் வடக்கு மாகாண தகவல் தொடர்பாடல் கல்வி மற்றும் சேவை விற்பனை நிறுவனங்களின் விபரப்பட்டியல் வர்ண கையேடு வெளியிடப்பட உள்ளது. கையேடு சகல தொழில்துறைசார்ந்த பங்கேற்பாளரிடையேயும் முக்கிய இடங்களிலும் விநியோகிக்கப்பட உள்ளது. விபரப்பட்டியலில் உங்கள் …

நிறுவனங்களின் விபரப்பட்டியல் Read More »

NCIT hosted its first ever regional networking for members

NCIT hosted its first ever regional networking for members  on 15.1.2017 at Green Grass Hotel ,where ICT industry stakeholders joined and strengthened their connection each other and shared experience. Since ICT is is link industry in every other industry, NCIT extended the event for Collaborating with other Industries of Tourism, Construction and Automobile  with the …

NCIT hosted its first ever regional networking for members Read More »

Startup Weekend Vanni was Successfull end for Startup Weekend Journey in 2016

Startup Weekend is a global network of passionate leaders and entrepreneurs on a mission to inspire, educate, and empower individuals, teams and communities which introduced by Techstars. Startup Weekend  is a 54-hour event that brings together Sri Lankan Startup Entrepreneurs like designers, developers, Techies, and experts from all domains to do amazing things. The first …

Startup Weekend Vanni was Successfull end for Startup Weekend Journey in 2016 Read More »

Capacity Development Work Shop

Northern Chamber of Information Technology (NCIT) would like to arrange series of Free Capacity development Workshops for members and staff from ICT industry Business ,Training Organization to compete with Global market and Standard in Technology. We will arrange Experts from specific categories from local and International. Interested ICT Business and Training Organizations can participate by …

Capacity Development Work Shop Read More »

NCIT Get Together 2017

NCIT going to host Annual Regional Networking for Members Where ICT industry Stakeholders will join and strengthen their Connection each other and can share experience.Since ICT is is link industry in every other industry, NCIT planed to extend the event for Collaborating with other Industries like Tourism, Construction and Automobile who will be invited via respective indusry …

NCIT Get Together 2017 Read More »

Action plan development with WUSC

NCIT Board  had important  meeting with World University Service of Canada  (WUSC)  on 10.11.2016 at Green Grass to develop Action plan for future collaboration. WUSE  Team  introduced WUSC and its project called ASSET and NCIT board members explained to them  about current activities and its Objectives. NCIT had fruitful  discussion  for more clarifications. Finally both parties …

Action plan development with WUSC Read More »

September BOARD MEETING KEY DECISIONS

Fallowing Key decisions have been taken in September 2016 Board Meeting which held on 16th September 2016 in Jaffna 1. Investor Forum in October First Week 2.Community Event in Septembmer /October  end 3.Startup Weekend in Kilinochchi in November 4. ICT industry Get together in December

Scroll to Top